Exhibitions

Iná krajina 4, Dunajská Streda, 06/2008

Potuky s fotoaparátom Jahodná, 05/2007

Pállfyho palác, Bratislava, 05/2007

ERATO 5, Dunajská Streda, 05/2007